Vis standard side Vis mobilvenlig side
Udvalg
 
Julemærket

Læs mere om julehjemmene på https://www.julemaerket.dk/

Aarup Rotary støtter Julemærkehjemmet "Fjordmarken"

Aarup Rotary Klubs fundraising-gruppe har i samråd med klubben og bestyrelsen valgt at støtte Julemærkehjemmet ”Fjordmarken” ved Kollund. Klubben har to gange tidligere - sammen med vores tyske venskabsklub i Plön - støttet julemærkehjemmet, dels med en romaskine (ca. 12.000 kr.), dels med en ”fugleredegynge”(ca. 20.000 kr.).

Vi har valgt Julemærkehjemmet ud fra tre betingelser:

- Vi vil støtte nationalt.
- Det skal handle om børn og unge.
- Der skal være få eller ingen offentlige støttekroner til målgruppen.

Vi vil nu forsøge at skaffe midler til at hjælpe Julemærkehjemmet med et større beløb til de lidt tungere og mere presserende behov.

Klubben har etableret et samarbejde med Gallerie Rasmus, der har gallerier i Odense, København og Skagen. Vi har sammen valgt den fynske kunstner Malene Hammershøj.
Kunstneren har velvilligt stillet syv forskellige motiver til rådighed for projektet. Hvert motiv lader Gallerie Rasmus trykke som grafi k, såkaldte gilcéetryk, i 150 nummererede og signerede eksemplarer. Trykkene sælges for 450,- kr. pr. stk. hvoraf halvdelen, 225,- kr. pr. tryk, går ubeskåret til Julemærkehjemmet.

Det er planen, at projektet løber i højst to år. Når salget afsluttes, vil klubben søge penge fra Rotary Danmarks Hjælpefond, og har Julemærkehjemmet til den tid et konkret behov for et lidt større beløb, vil vi supplere med støtte fra Rotary Foundation.


Aarup Rotary Klubs Humanitære Fond
www.aaruprotary-julemærkehjemmet.dk

Julemærkehjemmene i Danmark

Julemærkehjemmene i Danmark drives af Julemærkefonden, etableret i 1904 efter en idé af postmester Einar Holbøll. Midlerne til driften af de fire julemærkehjem i Hobro, Skælskør, Ølsted og i Kollund er hidtil kommet fra salget af julemærker. Dette salg er faldet drastisk, således at kun 36 % af driften dækkes herfra. Julemærkehjemmene er derfor nu afhængige af fondspenge, private
donationer og arv. Det offentlige bidrager via finansloven kun med omkring 3 mio. kr. årligt til deling mellem de fire julemærkehjem.

Julemærkehjemmene hjælper piger og drenge i alderen 4 til 14 år til kræfter igen efter psykiske og sociale problemer, f.eks. overvægt. Børnene visiteres af de praktiserende læger, opholdet på julemærkehjemmet er gratis for forældrene, hjemkommunen yder kun støtte til den lovbundne skoleundervisning under opholdet. Hvert år får 700 børn et 10 ugers ophold på et julemærkehjem, og vender i langt de fleste tilfælde sundere og gladere hjem til deres mødre og fædre. Julemærkehjemmene
følger op på hvert ophold med et besøg i barnets hjem. Et ophold på hjemmet koster 60.000 kr. Julemærkehjemmene hjælper tilsammen ca. 700 børn om året. Der er desværre altid mange børn, der må vente på et ophold – for tiden omkring 500 børn.
Julemærkehjemmene skriver om deres børn således: 

”Problemer i hjemmet og skolen præger mange børns opvækst og påvirker deres helbred, både fysisk og psykisk. Julemærkehjemmene tilbyder et pusterum i venlige omgivelser til dem, der er kørt godt og grundigt fast i dagligdagen.
Aldrig har en ny generation været mere planlagt og velkommen end i disse år. Alligevel kommer ønskebørnene ofte i klemme, hvilket kan medføre trivselsproblemer.”

Aarup Rotary Klub vil støtte Julemærkehjemmenes arbejde og har valgt at fokusere på ”Fjordmarken” i Kollund.

Støt julemærkehjemmet Fjordmarken - det gør vi